Information

Vi välkomnar alla till vår anläggning, och har anpassat anläggningen för handikappade. i vår största lektionssal så har vi plats för 50 personer, vi har även mindre salar för 10 till 20 personer.

Läs mer om vår handikappanpassning och våra lektionssalar.